BOTOX

Botox är ett muskelavslappnande ämne framställt av Botulinum A, ett förädlat protein bestående av Botulism bakterier.

Botox används i många olika sammanhang. Bland annat för behandling av migrän, svettning och tandgnissling. Trots sitt breda användningsområde förknippas ändå en ”botoxbehandling” i första hand med behandling av rynkor, och det är en effektiv behandling.
Behandlingen lämpar sig särskilt väl för ​rynkor mellan ögonen​,​ ​rynkor i pannan och​ ​rynkor i ögonens utkanter​.

En botoxbehandling är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter.

Med hjälp av en tunn nål injiceras små mängder av det aktiva ämnet i de områden som skall behandlas. Behandlingen verkar lokalt kring injektionsstället genom att blockera nervimpulser till muskler eller körtlar. Resultaten syns ofta redan efter ett par dagar och är maximal efter 7-14 dagar. Efter en behandling kan resultatet hålla sig i upp till 4 månader.

• Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett.

• Bedövning är inte nödvändigt och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet. Risken för att drabbas av biverkningar eller komplikationer av botox är liten. I de fall biverkningar förekommer är det oftast av relativt enkel karaktär.

Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer omkring injektionsplatsen. Därför avråds du från att ta läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra (Magnecyl osv.) eller andra antikoagulanter dagarna före det inbokade ingreppet.

I vissa fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Dock sker det enbart i ytterst ovanliga fall. Detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.

Med hjälp av botox kan man göra ögonbrynslyft, för vissa personer kan detta dock få motsatt effekt. Det vill säga tunga ögonbryn och/eller hängande ögonlock. Orsaken till detta är ofta att behandlaren missbedömt patientens muskulatur, använt för mycket botox eller att patienten reagerat på ett oförutsägbart sätt på behandlingen.

Allergiska reaktioner på ämnet kan förekomma i sällsynta fall. Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.

Att tänka på innan behandlingen:
– Att inte ha en ​infektion​, ​feber​ eller ​sjukdomskänsla​ i kroppen
– Att inte ha någon pågående ​herpesinfektion​ i kroppen eller runt injektionsområdet
– Inte vara gravid eller ammande
– Att välja behandlingsdag en dag då man ​inte planerar att träna​
– Om man äter omega 3, Magnecyl, Ipren eller liknande kan ​lättare blåmärken uppstå i injektionsområdet

Efter behandling:
– Ej utföra ​peeling​ eller ​massage av ansiktet​ samma dag
– Ej ​träna​ samma dag
– Ej ​basta och sola ​samma dag
– Ej ​sminka sig​ eller​ ta på det behandlade området​ de närmsta 6 timmarna efter behandling

Rynkorna mellan ögonen är ofta en av de första rynkorna vi lägger märke till. Dessa rynkor kan få oss att se besvärade ut, därmed kallas de ofta för bekymmersrynka eller argrynka.

De vanligaste orsakerna till pannrynkor:
Hur mycket eller lite rynkor vi har i pannan beror på saker såsom ärftlighet, åldrande samt hur mycket slitage vi utsatt vår hud för.

Utvecklingen av pannrynkor visar sig på lite olika sätt:
1. Sol, rökning och andra livsstilsfaktorer innebär slitage på huden i pannan. När man börjar närma sig 40-års åldern kan detta slitage ofta visa sig som små ytliga rynkor i pannhudens yttre lager.

2. När huden förlorar spänst sjunker den ned i pannan. När detta sker kompenserar pannmuskulaturen genom att lyfta pannan. Då veckar sig huden. När man sedan slappnar av syns i många fall fortfarande tydliga linjer i pannan.

3. Huden i pannan förlorar spänst och fyllighet i takt med att vi blir äldre. Detta gör den mer benägen att vecka sig vilket i sin tur resulterar i linjer, rynkor eller regelrätta hudveck.

För att välja rätt behandling måste man först bestämma vilken typ av rynkor man lider av. Därefter kan man välja eventuell behandling.

PNK Medic Beauty Klinik

Druveforsvägen 8
504 33 Borås
0760 - 66 12 66

info@pnkbeauty.se
info@pnkmedic.se

}

Öppettider

Mån - Fre: 10 - 18